Contactpersoon

 • m.koet@opdc.nl
 • 070 362 65 48
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Leraar AVO

Parttime/Fulltime
0,6 – 1,0 FTE

Organisatie

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Voor het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) zoeken wij een enthousiaste docent AVO
 

Informatie over het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het OPDC in Den Haag, een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Het OPDC is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is passend onderwijs en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het vso geen passende plaats is.

De missie van het OPDC is het continueren van onderwijs aan deze leerlingen zodat ze hun schoolloopbaan, op een bij hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.

Profiel

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste collega met passie voor het vakgebied, die stevig in zijn/haar schoenen staat, oog voor de leerling heeft en zelfstandig de regie pakt bij het verzorgen van de onderwijsprogramma’s. Daarbij ben je een krachtige gesprekspartner voor de gedragswetenschappers, stamscholen en ouders.

Hoofdtaken

 • Het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces op verschillende niveaus en (indien gewenst en gevraagd en bevoegd) diverse vakken.
 • Het daartoe op basis van de individuele onderwijsprogramma’s van de leerlingen maken van individuele- en groepslesplannen.
 • Het verzorgen van lessen op het eigen vakgebied.
 • Het verzorgen van onderwijskundige begeleiding a.d.h.v. de individuele onderwijsprogramma’s, het waar nodig uitzetten van de programma’s en het toetsen en het beoordelen.
 • Het in samenwerking met de gedragswetenschapper interpreteren van het kwadrant en toets-, test- en onderzoeksresultaten en het aan de hand daarvan opstellen van het didactisch deel van het IHP.
 • Het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens.
 • Het bijwonen van gedragsbeïnvloedingsprogramma’s zoals Rots & Water en/of TOPS! Tevens bestaat de mogelijkheid om via het OPDC opgeleid te worden tot trainer van een of meerdere van deze programma’s.

Specifieke taken:

 • Het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen.
 • Het inbrengen en bespreken van de leerlingen bij leerlingenbesprekingen.
 • Het voeren van voortgangsgesprekken met leerlingen, ouders, stamscholen en overige betrokkenen.
 • Het begeleiden van leerlingen en als mentor de spin-in-het-web zijn voor de leerling.
 • Het motiveren, inspireren en activeren van de leerling in leergierigheid, aanwezigheid, betrokkenheid en openheid.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen, in samenwerking met de gedragswetenschapper, van het OPP, IHP en de periodedoelen.
 • Het, vanuit deze gedachte, aanleveren van signalen m.b.t. de leefgebieden thuis en vrije tijd aan de jeugdcoach.


Kortom een breed pakket aan taken, waarin ruimte is om je functie verder uit te diepen en ruimte wordt geboden voor groei en persoonlijke ambitie binnen je vakgebied.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over HBO-HBO+ diploma (of zit in een door de Inspectie erkend opleidingstraject daarvoor, bijv. PABO of een relevante lerarenopleiding);
 • Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar
 • Je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het OPDC en kan deze in al het handelen toepassen;
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken waarbij leren van en met elkaar centraal staat;
 • Je bent verantwoordelijkheid voor het verzorgen/invullen van de weektaakmomenten en de mentor les, deze vallen buiten je eigen vak lessen;
 • Je werkt aantoonbaar aan eigen professionele ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

Schaal LB cao vo maximaal € 4.573,- euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (40 uur).

Wat het SWV verder biedt:

 • Uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar, zie cao vo;
 • Vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband);
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren voldoende is;
 • Een zeer ruime vakantieregeling van 426 vakantieverlofuren per schooljaar inclusief erkende feestdagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een IKB budget van 90 klokuren, inzetbaar voor meerdere doeleinden;
 • Een jaarlijkse bonus voor ondersteunde onderwijsmedewerkers;
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
 • Een reiskostenvergoeding vanaf 8.0 km per enkele reis;
 • Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Sollicitatie informatie

Als wij enthousiast zijn over jouw sollicitatie, nemen wij op korte termijn contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste kennismakingsgesprek.


Vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mandy Koet, afdelingsleider Onderwijs per e-mail via m.koet@opdc.nl of via telefoonnummer 070-2081002  of Arjan van Duijvenvoorde-Fruman, directeur OPDC, per e-mail via a.vanduijvenvoorde@opdc.nl of via telefoonnummer 06-40777456.


Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar vacatures@swvzhw.nl

VOG

Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist. Indien u de VOG-verklaring niet tijdig kunt overleggen of als deze feiten oplevert die niet verenigbaar zijn met uw toekomstige werkzaamheden voor het SWV, kan u niet starten in uw nieuwe baan.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.