Contactpersoon

 • m.koet@opdc.nl
 • 06 868 359 87
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Leraar AVO

26 juni 2024
Parttime/Fulltime
0,6 – 1,0 FTE

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) in Den Haag is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daar hoort zo nodig extra ondersteuning bij, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we door samen met de betrokkenen en de scholen de doelen van het ondersteuningsplan uit te voeren.

Het Orthopedagogisch-didactisch Centrum (OPDC) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Het OPDC ondersteunt de VO-scholen door de inzet van onze Ambulant Onderwijsspecialist, maar biedt ook tijdelijke onderwijsplekken aan leerlingen. Samen met de stamschool begeleidt en traint het OPDC de leerlingen om ze te behouden voor het regulier onderwijs. Dat doen wij  door maatwerktrajecten aan te bieden, waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte leidend zijn. Het OPDC heeft verschillende afdelingen, te weten Retour Regulier, MBO-entree, Perspectiefklassen, Crisisplaatsen en Ambulante Activiteiten. Met ca. 42 collega’s zetten wij ons in om passend onderwijs te bieden. Wij zoeken een enthousiaste

 

Leraar AVO

(0,6 – 1,0 fte)

Wat ga je doen?

 • Als leraar AVO houd je je vooral bezig met het geven van les en begeleiding aan leerlingen met (complexe) leer- en gedragsproblemen.
 • Je verzorgt het volledige onderwijsleerproces op verschillende niveaus, zowel klassikaal als gedifferentieerd.
 • Je bouwt een constructieve relatie op met leerlingen en begeleidt hen stap voor stap bij hun ontwikkeling.
 • Je motiveert, inspireert en activeert leerlingen in hun leergierigheid, aanwezigheid, betrokkenheid en openheid.
 • Je voert (voortgangs-)gesprekken met leerlingen, ouders, stamscholen en overige betrokkenen.
 • Je stelt samen met de gedragswetenschapper het OPP en de periodedoelen op, evalueert deze en stelt deze waar nodig bij.
 • Je interpreteert samen met de gedragswetenschapper toets-, test- en onderzoeksresultaten en stelt aan de hand daarvan het didactisch deel van het OPP op.
 • Je hebt hier vanuit een signalerende functie m.b.t. de leefgebieden thuis en in de vrije tijd van de leerlingen aan de jeugdcoach.
 • Je neemt deel aan gedragsbeïnvloedingsprogramma’s (zoals Rots & Water of TOPS!)

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een relevant HBO-diploma (bijv. van de PABO, PA, of van een andere tweedegraads lerarenopleiding) of hebt concreet zicht op het behalen daarvan.
 • Je hebt ervaring binnen het voorgezet (speciaal) onderwijs dan wel affiniteit met het werken met tieners die extra aandacht en maatwerk nodig hebben binnen het onderwijs.
 • Je kunt je vinden in de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het OPDC en weet deze in al je handelen toe te passen.
 • Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar.
 • Je bent een krachtige gesprekspartner voor de gedragswetenschappers, stamscholen en ouders.
 • Als collega ben je doelgericht, geduldig, flexibel en een echte teamspeler.
 • Je pakt graag zelf de regie bij je werkzaamheden en zoekt graag iets zelf uit, maar je weet ook wanneer je je collega’s inschakelt (want samenwerken is bij ons een kernwaarde).
 • Je vindt het vanzelfsprekend om aan je eigen professionele ontwikkeling te werken.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende onderwijsbaan in een kleine, professionele organisatie met leuke collega´s, waarin je echt het verschil kunt maken voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het betreft een tijdelijk contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je salaris ligt tussen € 3.301 en € 5.862 bruto per maand (Schaal LB CAO VO) bij een voltijds dienstverband van 40 uur per week. Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag, een 13e maand, een extra eindejaarsuitkering van € 350 en een reiskostenvergoeding als je tussen 8 en 25 km. van het OPDC vandaan woont. We kennen een zeer ruime vakantieregeling van ca. 11 weken per schooljaar op basis van een voltijds dienstverband per volledig jaar. Wij zijn aangesloten bij het ABP en hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP van Loyalis) afgesloten. Je hebt ook een individueel keuzebudget van minimaal 90 uren dat je per schooljaar kunt inzetten. Reiskosten en vakbondscontributie zijn nog jaarlijks fiscaal uit te ruilen. Ook bieden we je veel ruimte voor persoonlijke groei en ambitie. Zo kun je via ons opgeleid worden tot trainer van een of meer van de genoemde gedragsbeïnvloedingsprogramma’s.

Screening en verificatie

Wij vragen je voor indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaren bestaan voor het uitoefenen van de functie. Dat is een vereiste om te kunnen starten in je nieuwe baan. De kosten voor de aanvraag van de VOG worden vergoed.
Vooraf zullen wij tevens bij de geëigende instanties en /of registers de voor de functie vereiste bevoegdheid/bekwaamheid nagaan. Ook vragen we referenties.
Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Voor informatie over het OPDC en het SWVZHW kun je terecht op onze websites: www.opdc.nl en www.swvzhw.nl.

Heb je algemene vragen (over de procedure e.d.) dan kun je terecht bij Merel Cools, HR-medewerker, of Maurice Reulink, HR-adviseur, via telefoonnummer:  070 315 63 55 of via e-mail hr@swvzhw.nl.

Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je -ook tijdens de meivakantie- contact opnemen met Mandy Koet, afdelingsleider OPDC, via telefoonnummer 06 868 359 87 of per e-mail via m.koet@opdc.nl.

Sollicitatie

Je schriftelijke motivatie met CV ontvangen we graag uiterlijk 26 juni 2024 via e-mail: vacatures@swvzhw.nl, onder vermelding van “leraar-avo”.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en blijft onbeantwoord.