Welkom bij OPDC Zuid-Holland West

OPDC is een bovenschoolse voorziening (orthopedagogisch didactisch centrum) van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West voor jongeren waar van de school van herkomst geen passend onderwijsaanbod meer heeft.

Meer weten?
Home
OPDC

Aankomende activiteiten

Alle activiteiten