Contactpersoon

 • i.vriesema@opdc.nl.
 • 06 107 80 557

Gedragswetenschapper

30 juni 2024
Parttime/fulltime
0,8-1,0 FTE

Gedragswetenschapper

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) in Den Haag is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daar hoort zo nodig extra ondersteuning bij, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we door samen met de betrokkenen en de scholen de doelen van het ondersteuningsplan uit te voeren.

Het Orthopedagogisch-didactisch Centrum (OPDC) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Het OPDC ondersteunt de VO-scholen door de inzet van onze Ambulant Onderwijsspecialist, maar biedt ook tijdelijke onderwijsplekken aan leerlingen. Samen met de stamschool begeleidt en traint het OPDC de leerlingen om ze te behouden voor het regulier onderwijs. Dat doen wij  door maatwerktrajecten aan te bieden, waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte leidend zijn. Het OPDC heeft verschillende afdelingen, te weten Retour Regulier, MBO-entree, Perspectiefklassen, Crisisplaatsen en Ambulante Activiteiten. Met ca. 42 collega’s zetten wij ons in om passend onderwijs te bieden. Wegens vertrek van een collega zoeken wij een enthousiaste

Gedragswetenschapper

(0,8 – 1,0 fte)

Wat ga je doen?

 • Als gedragswetenschapper onderzoek je en analyseer je het niveau, de school-, leer- en belastbaarheid van leerlingen en adviseer je op basis daarvan over een passend onderwijsprogramma, ontwikkelperspectief en uitstroomprognose.
 • Je observeert leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, doet intakes en voert gesprekken met hen en betrokkenen.
 • Je zet daarbij gericht diagnostiek in en verwijst/begeleidt naar externe instellingen voor onderzoek/hulpverlening/behandeling.
 • Je monitort de didactische ontwikkeling en sociaal-emotionele voortgang van leerlingen, signaleert belemmeringen daarbij en past daar waar nodig het ontwikkelperspectief of de uitstroomprognose aan.
 • Je doet aan dossiervorming voor de doorstroom naar VO/VSO/MBO/zorg.
 • Je adviseert het onderwijsteam en de stamschool over individuele of groepsgerichte aanpak van leerlingen.
 • Je evalueert en initieert aanpassingen in het onderwijsprogramma i.s.m. mentoren en afdelingsleiders.
 • Je stemt het onderwijsprogramma af met de andere programmaonderdelen (onderwijs, training en zorg) op leerling-, klas- en schoolniveau;
 • Je analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar (wijzigings-)voorstellen op pedagogisch en didactisch gebied naar het OPDC-programma-aanbod.
 • Je onderhoudt contacten met externe deskundigen, instellingen en met de stamscholen over de op het OPDC geplaatste leerlingen.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een relevant WO-diploma Psychologie of Orthopedagogiek, aangevuld met een basisaantekening NVO diagnostiek of NIP.
 • Je hebt ervaring binnen het voorgezet (speciaal) onderwijs dan wel affiniteit met het werken met tieners die extra aandacht en maatwerk nodig hebben binnen het onderwijs.
 • Je kunt je vinden in de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het OPDC en weet deze in al je handelen toe te passen.
 • Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
 • Je bent een krachtige gesprekspartner voor de docenten, stamscholen en ouders.
 • Als collega ben je doelgericht, geduldig, flexibel en een echte teamspeler.
 • Je pakt graag zelf de regie bij je werkzaamheden en zoekt graag iets zelf uit, maar weet je ook wanneer je je collega’s inschakelt (want samenwerken is bij ons een kernwaarde).
 • Je vindt het vanzelfsprekend om aan je eigen professionele ontwikkeling te werken.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende onderwijsbaan in een kleine, professionele organisatie met leuke collega´s, waarin je echt het verschil kunt maken voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het betreft een tijdelijk contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je salaris ligt tussen € 3.186 en en € 5.862 bruto per maand (Schaal 11 CAO VO) bij een voltijds dienstverband van 40 uur per week. Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag, een 13e maand, een extra eindejaarsuitkering van € 302,50 en een reiskostenvergoeding (OV) / reiskostentegemoetkoming (fiets, auto). We kennen een zeer ruime vakantieregeling van ca. 11 weken per schooljaar op basis van een voltijds dienstverband per volledig jaar. Wij zijn aangesloten bij het ABP en hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP van Loyalis) afgesloten. Je hebt ook een individueel keuzebudget van minimaal 90 uren dat je per schooljaar kunt inzetten. Reiskosten en vakbondscontributie zijn daarbij nog jaarlijks fiscaal uit te ruilen.

Screening en verificatie

Wij vragen je voor indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaren bestaan voor het uitoefenen van de functie. Dat is een vereiste om te kunnen starten in je nieuwe baan. De kosten voor de aanvraag van de VOG worden vergoed.

Vooraf zullen wij tevens bij de geëigende instanties en/of registers de voor de functie vereiste bevoegdheid/bekwaamheid nagaan. Ook vragen we referenties.

Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Informatie

Voor informatie over het OPDC en het SWVZHW kun je terecht op onze websites: www.opdc.nl en www.swvzhw.nl.

Heb je algemene vragen (over de procedure e.d.) dan kun je terecht bij Merel Cools, HR-medewerker, of Maurice Reulink, HR-adviseur, via telefoonnummer:  070 315 63 55 of via e-mail hr@swvzhw.nl.

Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je -ook tijdens de meivakantie- contact opnemen met Irma Vriesema, afdelingsleider OPDC, via telefoonnummer 06 107 80 557, of per e-mail via i.vriesema@opdc.nl.

Sollicitatie

Je schriftelijke motivatie met CV ontvangen we graag uiterlijk 30 juni 2024 via e-mail: hr@swvzhw.nl, onder vermelding van “gw”.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en blijft onbeantwoord.