Contactpersoon

 • a.vanduijvenvoorde@opdc.nl
 • 06 40 777 456
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Gedragswetenschapper

26 november 2023
Parttime/fulltime
0,6-1 FTE

Gedragswetenschapper A

Organisatie

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen om de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Het orthopedagogisch-didactisch centrum / OPDC

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het OPDC in Den Haag, een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het VSO geen passende plaats is.

Functie-eisen

Profiel
Wij zoeken een nieuwe collega die de instroom van leerlingen onder zijn/haar hoede neemt. Jij toetst de aangeleverde dossiers op toepasbaarheid voor de trajecten binnen de locatie. Je bereidt de agenda van de plaatsingscommissie voor en biedt ondersteuning aan de andere gedragswetenschapper.

Ben jij op korte termijn inzetbaar en weet jij om te gaan met leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs zijn vastgelopen? Sta je ook nog stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou!

Taken

De gedragswetenschapper draagt zorg voor de leerlingenbegeleiding van het OPDC:

 • Organiseert het inhoudelijke deel van de leerling besprekingen en is hierbij verantwoordelijk voor het integratieve beeld van de leerling binnen het OPDC;
 • Bewaakt de sociaal emotionele voortgang van de leerling en past gedurende de plaatsing OPDC daar waar nodig ontwikkelperspectief/uitstroomprognose aan;
 • Observeert leerlingen zowel individueel als in groepsverband;
 • Voert gesprekken met de leerlingen wanneer deze dreigen vast te lopen en zet daarbij gericht behandeling in;
 • Doet de intake, stelt een ontwikkelperspectief ((start)OPP) op, inclusief handelingsadviezen, monitort (of laat dit doen) en evalueert periodiek met alle betrokkenen;
 • Adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van leerlingen;
 • Verwijst/begeleidt naar externe instellingen voor onderzoek/hulpverlening/behandeling;

De gedragswetenschapper draagt bij aan de zorg voor het onderwijsprogramma van het OPDC:

 • Analyseert dossierstukken/toets- en testgegevens en het niveau, de schoolbaarheid, leerbaarheid en belastbaarheid van leerlingen en komt op basis hiervan tot een passend onderwijsprogramma en ontwikkelperspectief/uitstroomprognose;
 • Monitort de didactische ontwikkeling en signaleert de belemmeringen en past gedurende plaatsing OPDC daar waar nodig het ontwikkelperspectief/uitstroomprognose aan;
 • Evalueert en initieert aanpassingen in het onderwijsprogramma in het algemeen i.s.m. mentoren en coördinator en afdelingsleider;
 • Stemt het onderwijsprogramma af met de twee andere programmaonderdelen (training en zorg) op leerling-, klas- en schoolniveau.

Kortom een breed pakket aan taken!

 • Je beschikt over een diploma op WO-niveau (orthopedagogiek of psychologie);
 • Je hebt affiniteit met een gelijksoortige functie en met onze doelgroep;
 • Je hebt affiniteit met het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in het (speciaal) voortgezet onderwijs;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van passend onderwijs, jeugdhulpverlening en de sociale kaart in de regio Haaglanden.

Arbeidsvoorwaarden

Het team
Je bent onderdeel van het Trajectondersteuningsteam van het OPDC, dit is een bevlogen team, waar je met meerdere gedragswetenschappers en trajectregisseurs samenwerkt. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de afdelingsleider zorg van het OPDC.

Salarisschaal
Schaal 11, CAO VO maximaal € 5.329 euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Wat het SWV verder biedt:

 • Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband);
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren voldoende is;
 • Een jaarlijkse bruto OOP uitkering van € 275,- op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een zeer ruime vakantieregeling van 426 vakantieverlofuren per schooljaar inclusief erkende feestdagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
 • Een reiskostenvergoeding vanaf 8.0 km per enkele reis;
 • Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Sollicitatie informatie

Als wij enthousiast zijn over jouw sollicitatie, nemen wij op korte termijn contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste kennismakingsgesprek. 

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan van Duijvenvoorde-Fruman, Directeur OPDC, per e-mail op a.vanduijvenvoorde@opdc.nl of telefoonnummer 06-40777456 of Irma Vriesema, afdelingsleider Zorg, per e-mail op i.vriesema@opdc.nl.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 22 oktober a.s. naar vacatures@swvzhw.nl.
Hoor je na 30 oktober as. niets van ons? Dan kun je ervan uit gaan dat wij geen gebruik maken van jouw sollicitatie.

VOG
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist. Indien je de VOG-verklaring niet tijdig kunt overleggen of als deze feiten oplevert die niet verenigbaar zijn met jouw toekomstige werkzaamheden voor het SWV, kan je niet starten in jouw nieuwe baan.